Geniet hier van de schilderijen van Adriana.

Deel III

 

01. De reïncarnerende mens - 02. De Sfinx en de piramide van Gizeh


Naar deel I


Naar deel II

 

Niet alleen door middel van haar versjes, maar ook door haar teken- en schilderwerk, probeert Adriana haar liefde voor het leven en de ontdekkingen die ze doet tijdens haar spirituele zoektocht met anderen te delen.

 

 

De reïncarnerende mens


‘t Niets was iets

 

’t Niets was iets

vóórdat ’t iets

ontstaan was uit ’t niets

 

 ’t iets bezield

ziel in de stof

bezield voor d’eeuwigheid

 

 De God in ons

stuwt ons omhoog

van ’t donker naar ’t LICHT

 

 ’t Sprankelend licht

door onszelf verlicht

terug bij Gods aangezicht 

 

Adriana

 

Schilderij  “de reïncarnerende mens”

 

Dit schilderij geeft een voorstelling weer van de verschillende stappen of fasen, die we als mens hier op Aarde beleven.

 

Om de gebruikte symboliek beter te begrijpen geef ik mijn gedachtegang in dit schrijven weer.

1.

De eerste symboliek die hier uitgebeeld wordt als achtergrond zijn de zeven kleurtonen die voor de diverse gevoelens staan en die een mens te beleven krijgt tijdens zijn evolutie. Ze staan tevens symbool voor de zeven chakra-kleuren, die de mens heeft meegekregen in zijn opbouw.

2.

De tweede symboliek is te herkennen in Zon en Maan, die voor de dualiteit staan die een mens te beleven heeft. Men ziet ook de dualiteit afgebeeld als man en vrouw, maar ook als licht en duisternis. In het centrum van het schilderij vindt men het licht dat ontstaan is bij de oerknal, alsook de diepe duisternis helemaal onderaan.

3.

In de derde symboliek worden de verschillende levensfasen weergegeven, die een mens tijdens zijn evolutie maar ook in elk leven te ervaren heeft. Vanuit de samensmelting van de eicel met de zaadcel tot foetus naar de kindfase. Daarna naar volwassenheid met het beleven van één zijn van man en vrouw, waardoor evolutie van de mensheid een zekerheid wordt. Daarna het sterven en het overgaan naar de bewuste geestelijke wereld.

4.

De vierde symboliek is verweven met de verschillende stoffelijke levensgraden die een mens te beleven krijgt tijdens zijn totale aardse evolutie, beginnend vanuit zijn lichtvonk, levensvonk of Godsvonk toestand. Zie de afbeelding hiervan in het centrum naar het vormen van een uit meerdere cellen bestaan in het levenswater naar een visachtige toestand, om van daaruit als mens de waters te verlaten, afgebeeld als het geboren worden, om dan de diverse stoffelijke graden, als verschillende rassen te beleven.

5.

In de vijfde symboliek herkennen we dat dit alles gebeurd in de kosmos en onder invloed van die kosmos. De Maan, de Zon en de Sterren staan hier symbool voor.

6.

Als zesde en laatste symboliek, zien we dat er na de beleefde dood, twee mensen in de lichtsferen verenigd worden.  Die twee mensen, de man en de vrouw zijn en staan voor het één zijn, zoals God ook één is als vader en moeder. Die twee mensen zijn dan ook degenen, die in hun oorsprong in het allereerste begin, zich met elkaar en aan elkaar gedeeld hebben, waardoor ze terecht tweelingzielen genoemd kunnen worden.

Inspiratiebron: de boeken van de mediamieke metafysische schrijver Jozef Rulof. www.TheAgeOfChrist.com

 

Met dank ook aan Jaak de Blieck uit St. Niklaas, die als deskundige bovenstaande symboliek zag in mijn schilderij en me tevens tips gaf om de reïncarnatie op deze manier te schilderen.

 

Ik hoop dat zowel Jaak als ik er in geslaagd zijn, mensen tot nadenken te inspireren.

 

Adriana – mei 2010

 

Details

 

 

 

 

 

 


De Sfinx en de piramide van Gizeh

80 x 60 cm. olieverf op linnen doek

Het mysterie van de Sfinx

 

Door licht en duisternis gegaan

in de wateren ontstaan

Geest die ons is voorgegaan

 

Ziel die zich verstoffelijkt heeft

steeds vader-moeder is geweest

Evolutie van lichaam-geest

 

Oermens ontwaakt uit de materie

door tegenslagen en miserie

kruipt hij uit het stof omhoog

 

De zon belicht zijn pril ontwaken

door onbewustheid te verzaken

ontsteekt de waakvlam zich vanzelf

 

De mens richt zich op uit ‘t stof

gaat zijn eigen ik herkennen

trots heft hij het hoofd omhoog

 

Vraagt zich af wat ben ik hier

ben ik een Farao?

een koninklijk dier?

 

Werd ik verminkt

door een onbewust instinkt

of heb ik mezelf dit aangedaan?

 

In haar kielzog de piramide

Als oermenselijke hominiden *

voelen zij zich samen één

 

Het mysterie in hen verborgen

is een toekomst zonder zorgen

Terug naar de Bron van ‘t LICHT


9.4.2011

Adriana

 

*De hominide is een van de alleroudste oermensen op aarde, waarvan men skeletten heeft gevonden. Mogelijk de oer voorouders van de Aboriginals

 

Details

             Farao met herder                  

Farao met een herder

                  haat en liefde                   

                         Gelaatsuitdrukkingen van de sfinx:  haat/trots, maar ook liefde;  dualiteit dus, wat ook in iedere mens zit.

Harpspeler en Egyptische vrouwen

                     Harpspeler en Egyptische vrouwen. Let op de chakra kleuren, wij allen zijn op weg naar een hoger voelen.


Mijn piramide

 

 

Vandaag torste ik een zware steen op aarde

de heuvel op en kronkelig was mijn pad

Het kostte me bloed, zweet en tranen

het regende en ik werd koud en nat

 

Ik keek om me heen of iemand wilde helpen

maar ieder torste zijn éigen steen

Al hijgend, zwetend moest ik me behelpen

want iederéén deed het alleen

 

En aangekomen boven op de heuvel

zag ik de fundamenten van ’t gebouw

Hier moest mijn steen op komen te liggen

‘k moest mezelf maar helpen met een touw

 

Het gaf me een gevoel van overwinning

maar tegelijkertijd zag ik een ándere steen

ook dié moest ik nog naar boven sjouwen

en ook dát moest ik doen alleen

 

Zo heb ik vele vele levens nodig

mijn eigen piramide waar ik aan bouw

‘k zal steen voor steen naar boven moeten sjouwen

in weer en wind en  zwoegend in de kou

 

14.11.2005

Adriana

Soldaten uit diverse landen

5 soldaten uit diverse landen; bemoeiden de overige landen zich toen ook al met Egypte? Verder een opzichter met een bouwvakker, die samen aan de piramide hebben gebouwd.

Golven of duiven?                    

Ik dacht golven geschilderd te hebben en ontdekte een paar dagen later dat de duiven aangekomen waren. Symbool van de mens die gevleugelde wordt?  Haast niet te geloven als je rond je kijkt, dat wij allen eens Engelkens gaan worden???

Harpspeler

 

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL