Ken je jezelf?

   

   

Ede, 11 december 2005.

Congrescentrum 'De Reehorst', te Ede.

 

 

Vier spirituele auteurs presenteren hun nieuwe boeken:
Hans Stolp, Roelof Tichelaar, Harm Wagenmakers en Margarete van den Brink.


Meteen bestellen

 

 

 

Net als vorig jaar was er dit jaar weer een Heraut-Symposium waarbij de vier vaste auteurs van stichting de Heraut een nieuw boek presenteerden. Dit keer was het thema: Ken je jezelf? Over het thema van vorig jaar is er intussen een boek verschenen waarin alle vier de schrijvers hun eigen visie hebben gegegeven over de manier waarop Christus hun leven bezielt; deze keer hebben ze elk een nieuw boek geschreven over de manier waarop wij ons Zelf mogen leren kennen. Drie daarvan zijn al verschenen, het vierde, dat van Margarete van den Brink, zal volgende zomer van de pers rollen.

 

 

De bijeenkomst werd gehouden in de grote schouwburgzaal van 'De Reehorst' te Ede. Die zaal biedt plaats aan 1100 mensen en was helemaal uitverkocht, al een maand voor datum. Het zal dan ook niemand verbazen dat het bijzonder moeilijk was om tot bij de auteurs te komen die, van 13 uur tot 14 uur en tijdens de pauze, hun boeken signeerden. Het was al een hele klus om een blik op de boekentafels te kunnen werpen. Opvallend dat er ook deze keer veel meer vrouwen dan mannen zich geroepen voelen om een evenement als dit bij te wonen.

 

Een paar sfeerfoto's:

 

Roelof Tichelaar     Hans Stolp

 

Harm Wagenmakers, helaas bewogen door de vele omstaanders    Een blik in de zaal

 

 

Om 14 uur opende Janny de Witte het symposium met een kleine toespraak waarin enkele richtlijnen van praktische aard, waarna ze de vier auteurs voorstelde. Daarna nodigde ze Hans Stolp uit om de kaars aan te steken, een kaars om het Licht te symboliseren dat ons allen verbindt.

Janny

Daarna nodigde Hans Stolp, als stichter van de Stichting, ons uit om doorheen de middag, tijdens de lezingen, ons ook met elkaar in Christus te verbinden. Als symbool hiervoor stak hij daarna de grote kaars aan.

Laat ons verbonden zijn met elkaar     Kaars aansteken

 De Lezingen.

Harm Wagenmakers mocht weer de spits afbijten.

 

Harm

 

Hij heeft sinds 1986 een praktijk als Geestelijk Raadgever en Energetisch Therapeut 

 Het nieuwste boek van Harm heet:

De weg naar vertrouwen

 

Over de andere boeken van Harm kan je lezen op zijn eigen Homepage.

 

 In zijn lezing drukte Harm ons op het hart dat wij Vertrouwen nodig hebben om zonder angst te kunnen leven. Angst is de tegenpool van Liefde. Gebrek aan vertrouwen brengt angst voort. Maar om een ander te kunnen vertrouwen moeten wij op de eerste plaats ons Zelf vertrouwen. Harm's weg naar Zelf-kennis is dus gebaseerd op vertrouwen in jezelf, in je medemens en in de liefde van Christus en de Vader.

 

 

 Roelof Tichelaar  

 

Roelof

 

Roelof voert een praktijk voor spirituele genezing en levensvragen in Hoogeveen en heeft zich binnen zijn praktijk onder andere toegelegd op de geestelijke bevrijding van mensen die slachtoffer zijn geworden van de ongewenste invloed vanuit de lage geestenwereld. 
Het boek dat Roelof vandaag ten doop kwam houden heet:
'De weg naar overgave' 

In zijn lezing maakte Roelof ons duidelijk dat we mogen leren van onze intuitie, van wat ons Zelf ons voorhoudt als goed zijnde, om afstand te doen van die zaken, mensen, bezigheden die een belemmering vormen voor de doelstelling van ons hogere Zelf. Zo heeft hijzelf besloten om zijn loopbaan bij de belastingsdienst per 1 januari te beŽindigen om zich voortaan helemaal te kunnen wijden aan de spirituele taak waarvoor hij geroepen werd.  

Over andere boeken van Roelof kan je lezen op zijn homepage  

 

 

 

Na deze lezing was er koffiepauze en kregen we weer een half uurtje om de boekentafels te exploreren.

 

Margarete van den Brink

 

Margarete

 

 

Zij  heeft een communicatie-advies bureau. Naast haar werk schrijft zij boeken op sociaal en spiritueel gebied.

 

Haar nieuwste boek, dat pas komende zomer zal verschijnen, heeft als titel:

'De weg naar vrijheid'.

 

Margarete vertelde in haar lezing over de vier fases, van onvrij tot volledig vrij, waar zowel de mensheid als geheel, als de mens als individu doorheen moet om zijn ware Zelf te ontdekken en daar naar te leren luisteren.

 

In eerste instantie is dat in totale gebondenheid aan de geestelijke wereld waarbij de mens nog geen eigen wil bezit en volledig geleid wordt door de geestelijke wereld, niet in staat om zelf keuzes te maken.

 

Daarna komen we terecht in de fase van afhankelijkheid van een groep: gezin, familie, vrienden en buren, relieuze gemeenschap waartoe men behoort. In zo'n groep is men vrij in zoverre men de grenzen van normen en waarden van de groep niet overschrijdt. Gaat men buiten die grenzen, dan wordt men door de groep terug gefloten.

 

De derde fase is wanneer men zich losscheurt van die groep en zichzelf als een opzichzelfstaand ego gaat beschouwen. Dit is de fase waarin een groot deel van de mensheid zich momenteel bevindt. In deze fase is er vaak sprake van een enorm ego-centrisme waarin alleen dat goed is wat voor het ik-ego goed is: wat 'IK' goed vind, wat 'MIJ' goed uitkomt, IS goed. Wanneer een ander daar problemen mee heeft dan is dat niet 'MIJN' probleem maar dat van hem/haar! Het spreekt voor zich dat dit een valse vrijheid is.

 

De vierde fase is uiteindelijk deze waain aan het Ego kan voorbij gegaan worden ten voordele van het Zelf. Het Zelf is het geestelijke, hogere, ware 'IK' en handelt en spreekt alleen maar wanneer dit iedereen ten goede komt; indachtig de woorden van Christus: 'Het minste wat gij aan een der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan'. Wie vanuit deze levenshouding kan leven is pas ťcht vrij! 

 

 

 Voor info over andere boeken van Margarete, zie de website van Stichting de Heraut.

 

  

 

 Hans Stolp

 

 Hans

Het nieuwe boek van Hans Stolp kreeg als titel:

De weg naar Liefde.

 

 

 

In zijn lezing leerde Hans ons het verschil tussen liefde en Liefde.

Mensen, levend in de materie, hebben vaak nog een totaal verkeerd beeld van wat Liefde eigenlijk is.

 

Zelfs wanneer wij een liefdedaad stellen naar onze medemensen, leeft toch meestal - bewust of onbewust - op de achtergrond de gedachte: 'Wat krijg ik ervoor in de plaats?' Dat is niet de liefde met een grote L.

 

Ook de bedisselende en verstikkende liefde om alles voor een ander te doen, zichzelf wegcijferend, maar daardoor juist de ander zijn/haar vrijheid ontnemend, is niet die Liefde.

 

Van echte Liefde is pas sprake wanneer we onvoorwaardelijk iets voor een ander willen betekenen, waarbij  we het bij die ander laten wat hij/zij ermee doet en hem/haar hierbij de vrijheid schenken om eigen beslissingen te nemen, zelfs al gaan die regelrecht in tegen onze eigen wensen voor die persoon.

 

Echt wel een thema om even over te bezinnen!

 

Hans Stolp schreef al een groot aantal boeken, te veel om op te noemen, dus verwijs ik graag naar zijn homepage.

 

 

Na de lezing van Hans Stolp werd deze zinvolle en warme middag afgesloten met het uitreiken van het eerste exemplaar van het nieuwe boek aan elk der auteurs, met een applaus en een roos voor elk van hen, waarbij ook Pieter en Ria Zandberg, die het secretariaat van De Heraut verzorgen en gewoonlijk achter de coulissen blijven, deze keer ook niet werden vergeten.  

Ria en Pieter

Daarna volgde nog een stiltemoment en het doven van de kaars.

 

Wie na dit verslag nieuwsgierig geworden is naar de inhoud van deze vier lezingen, kan ik alleen maar aanraden om de boeken van deze auteurs te kopen en te lezen.

Naar bol.com voor de bestelling

De weg van liefde
Hans Stolp

De weg naar vertrouwen
Harm Wagenmakers

De weg naar overgave
Roelof Tichelaar

      

  
 

 

 

Gastenboek van Spirituele Vrienden.

  

Top 100 NL